W dniach 25, 26, 27 listopada odbędą się konsultacje wychowawców z rodzicami.

Klasy 1 - 3 - 25 listopada od godziny 17 do 19, 

26 listopada klasy 4 - 6 w godzinach od 17 - 19,

27 listopada klasy 7 i 8 od godziny 17 - 19

Klasa 8 bedzie miała spotkanie w szkole, harmonogram spotkania wyśle wychowawca klasy ósmej.

    Spotkania odbędą się na platformie Teams, na profilu danego ucznia. Serdecznie zapraszamy