W związku z nasilającą się pandemią COVID-19 Dyrektor szkoły informuje o obowiązku noszenia maseczek.

Niedozwolone są przyłbice, chusty, kominy itp.

 

 

Serdecznie gratulujemy uczniowi klasy siódmej  Jakubowi Kosztyle, który reprezentował naszą szkołę w rejonowym konkursie z języka angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Jakub wykazał się ogromną  wiedzą kulturoznawczą krajów anglojęzycznych oraz umiejętnościami użycia języka angielskiego w praktyce. Tym samym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Mamy nadzieję, że zaangażowanie oraz chęć rozwijania swoich umiejętności i przyswajanie nowej wiedzy zaowocują również w kolejnych zmaganiach.

Kubusiu! Życzymy Ci wytrwałości w przyswajaniu nowych informacji
i kolejnego sukcesu. BRAWO!

Próbny Egzamin ósmoklasisty Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty) Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, niemieckiego).

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

                       Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

 

                             Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego,  niemieckiego, ).

 

                             Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

           17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

 

           18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

 

           19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.