14 września 2020 roku rozpoczynamy dożywianie na terenie Szkoły Podstawowej Zmiennicy.

Osoby chętne proszone są o zapisy u wychowawców .

Jednocześnie informujemy , że zmienia się sposób dokonywania wpłat.

Opłaty za ciepły posiłek dokonywane są tylko w formie przelewu. Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłaty. Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie wpłaty za miesiąc wrzesień w wysokości 2zł x13 dni = 26 zł do 11 września 2020r.

Wysokość opłat za kolejne miesiące będzie podawana na stronie Szkoły Podstawowej w Zmiennicy i należy je uiszczać do 1-go każdego miesiąca.

Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie - uczniowie ze zgłoszonymi odpowiednio wcześniej nieobecnościami proszeni są o kontakt z wychowawcą w celu wyliczenia kwoty.

OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ – 26 ZŁ

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZMIENNICY

Adres: Zmiennica 29, 36-200 Brzozów

Nr konta 78-1020-2980-0000-2402-0091-2683

Tytułem: opłata za ciepły posiłek (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 134393030

Jan Piotrowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zmiennicy