Składka na Radę Rodziców w tym roku szkolnym wynosi 40 zł