Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zmiennicy od dnia 7 października 2020r. zostaje wprowadzony bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw oraz lekcji.

Nakaz obowiązuje do odwołania.