Regulamin działań Szkoły Podstawowej w Zmiennicy w związku z przejściem od dnia 26.10.2020 na nauczanie zdalne.

 

1.                 Klasy 1 – 3 oraz oddział przedszkolny pracują w trybie stacjonarnym, na dotychczasowych  warunkach oraz według obowiązującego planu lekcji.

2.                 Klasy 4 – 8 pracują w trybie zdalnym w oparciu o platformę Windows Teams.

3.                 Pedagog szkolny prowadzi zajęcia w zależności od potrzeb uczniów, a także zapotrzebowania rodziców w sposób stacjonarny, uczeń przychodzi do szkoły po wcześniejszym umówieniu się (można przez wychowawcę) lub sposób zdalny. Tak samo pracuje Logopeda.

4.                 Zajęcia rewalidacyjne odbywają się stacjonarnie lub zdalnie, uzależnione jest to od potrzeb dziecka i rodzica.

5.                 Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia z Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej odbywają się w sposób zdalny.

6.                 W razie potrzeby szkoła może udostępnić sprzęt potrzebny do nauki zdalnej. W przypadku braku możliwości nauki zdalnej w domu, uczeń może korzystać z pomieszczeń szkolnych w celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych.

7.                 Plan lekcji pozostaje bez zmian, długość lekcji to maksymalnie 30 min. przy komputerze i pozostałe 15 min. na uzupełnienie zadania z lekcji.

8.                 Obecność uczniów na zajęcia monitorujemy poprzez logowanie w danych godzinach lekcyjnych na platformie edukacyjnej, a następnie zapisujemy w dzienniku lekcyjnym.

9.                 Monitorowanie i weryfikacja wiedzy uczniów odbywa się poprzez zmodyfikowane Przedmiotowe Systemy Oceniania przygotowane przez każdego nauczyciela.

10.             Komunikowanie z rodzicami odbywa się poprzez: dziennik elektroniczny, stronę internetową, telefonicznie, komunikatory.

 

Lekcje w trakcie nauki zdalnej nie mogą być dłuższe aniżeli 30 minut (czas spędzony przy ekranie komputera).