Szanowni Rodzice!

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety „Funkcjonowanie uczniów w czasie epidemii koronawirusa” 

    Naszym celem jest zbadania funkcjonowanie uczniów w czasie zdalnego nauczania. Wyniki ankiety posłużą nam do oceny dotychczasowych działań i wprowadzenia ewentualnych zmian poprawiających warunki funkcjonowania uczniów w nauczaniu  zdalnym.

Prosimy o wypełnienie ankiety znajdujących się poniżej dla poszcególnych klas.

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8