Uprzejmię informuję rodziców oraz uczniów, że zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do 23 grudnia 2020 roku. Przypominam także, iż w naszej szkole prowadzone są konsultacje stacjonarne dla uczniów klas ósmych, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

     Wszyscy uczniowie, którzy chcą skorzystać z tej możliwości nauki proszeni są o przestrzeganie zasady bezpieczeństwa i higieny epidemicznej.

      Harmonogram spotkań pozostaje bez zmian, wszelkie modyfikacje zostaną przedstawione mailowo przez wychowawcę klasy. 

      Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki mogą zgłosić ten fakt u wychowawcy klasy, (jak do tej pory), przy zebraniu grupy szkoła postara się zapewnić opiekę dzieciom.

 

Dyrektor Szkoły POdstawowej w Zmiennicy

Jan Piotrowski