Gdy zbliża się ten dzień października

Jak co roku z mojego kalendarza wynika

Że święto wielkie do nas przychodzi

co z dawien dawna od królów pochodzi

14 października 1773 roku

król Stanisław Poniatowski o zmroku

Komisję Edukacji Narodowej powołał

I Hugon Kołłątaj w niej ile tylko zdołał

Język polski na wyżyny wznosił

W Karcie Nauczyciela Dniem Edukacji ogłosił

I wszyscy z nauką związani uznają

Że w tym dniu swoje święto mają.

Czytaj więcej...

Informujemy, że dzień 14 października 2016 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Dzień 14.10 jest dniem wolnym na podstawie art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

W tym dniu w szkole, w godzinach pracy szkoły, będą pracować nauczyciele, którzy zapewnią opiekę uczniom, którzy takiej opieki będą potrzebować.

 

Prosi się rodziców o informację o takiej potrzebie.

 

W dniu 13 października 2016 roku ulega zmianie organizacja pracy szkoły:

 

8.00 – 9.35 odbędą się 4 pierwsze lekcje według planu zajęć

10.00 uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.00 – 11.45 posiłek dla uczniów dożywiających się

12.00 Msza święta w kościele parafialnym

Po Mszy św. uczniowie idą do domu.

W tym dniu zajęcia świetlicowe będą zorganizowane dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.

 

 

jesienNadeszły już jesienne słoty i zimne poranki. Z oknem ponuro
i melancholijnie. Na pewno nie przeszkadzało to uczniom Szkoły Podstawowej w Zmiennicy w świętowaniu pożegnania lata i powitania jesieni.

         W dniu 6.10.2016r. odbyła się impreza, podczas której dokonano wyboru Mistera i Miss Jesieni 2016. Bardzo wielu uczniów zaangażowało się
w przygotowanie odpowiedniego stroju oraz atrybutów jesieni. Pięknie przebrani w kolorowe szaty z naszytymi kolorowymi liśćmi, żołędziami
i kasztanami, w bogatych wiankach z jarzębiny prezentowali własną pomysłowość i inwencję twórczą. Jury, w skład którego weszli nauczyciele, oceniało pracochłonność, pomysłowość i ogólne wrażenie kreacji.

         Po burzliwych debatach wybrano: dwóch Vice-Misterów: Mateusza Pietrykę i Tomasza Bąka i dwie Vice-Miss: Julię Leń i Patrycję Bąk. Zwycięzcami w kategorii Mister Jesieni 2016 zostali: Tymoteusz Rachwał
i Karol Szuba, zaś w kategorii Miss Jesieni 2016 zostały: Nikola Rajchel
i Marlena Brodzicka
.

         Uczniowie otrzymali przepiękne nagrody książkowe ufundowane przez Opiekuna Samorządu Szkolnego p. Katarzynę Ptak oraz pamiątkowe medale wykonane przez p. Bernadetę Ptak – Sowę. Dzieci częstowały się słodyczami dzięki p. Katarzynie Brodzickiej, na którą zawsze można liczyć w podobnych imprezach.

         Wszyscy zadowoleni cieszyli się, że godnie przywitali jesień i dobrze bawili się na dyskotece szkolnej.

 

Zdjęcia dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zmiennicy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 Poz. 1245) w roku szkolnym 2016/2017 zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2016 – piątek – Dzień Edukacji Narodowej,

31 października 2016 – poniedziałek – dzień przed Świętem Wszystkich Świętych,

2 maja 2017 – wtorek -  dzień między świętami 1 i 3 maja,

16 czerwca 2017 – piątek po Bożym Ciele,

22 czerwca 2017 – czwartek przed zakończeniem roku szkolnego.

Jeden dzień został w rezerwie i jeżeli będziemy go wykorzystywać poinformujemy urząd i rodziców z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W dniach tych zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów według potrzeb, o czym uczniowie i rodzice zostaną poinformowani.

Dnia 9.09.2016r przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Już od samego rana na korytarzach powtarzano nazwiska kandydatów i zastanawiano się, komu zaufać i kto będzie godnie reprezentował wszystkich uczniów w szkole.

Na godzinie wychowawczej uczniowie zostali zaopatrzeni w dwie listy do głosowania. Na jednej z nich oddawali głos na kandydata do samorządu szkolnego, a na drugiej głosowali na opiekuna samorządu. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie z samorządów klasowych. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Małgorzata Wojtuń.

W tym roku szkolnym w skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

  1. Julia Gazda – Przewodnicząca SU
  2. Sławomir Czyż – Zastępca Przewodniczącego SU
  3. Oliwia Brodzicka - Zastępca Przewodniczącego SU
  4. Kacper Kaczkowski – Skarbnik SU

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 została
p. Katarzyna Ptak.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!