19 czerwca 2019 r. cała społeczność szkolna SP w Zmiennicy zakończyła rok szkolny 2018/2019.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie Julii Gazdy grającej na klawiszach. Tym razem ten dzień był nie tylko dniem nagród i wyróżnień za wspaniałą pracę i promocję do kolejnych klas, ale był również momentem trudnych pożegnań. Uczniowie klasy 8 zakończyli bowiem naukę w naszej szkole, uzyskując pozytywne wyniki w nauce oraz na egzaminie zewnętrznym. W swym krótkim wystąpieniu podziękowali dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom szkoły za te wszystkie lata bogate w sukcesy, ale i czasami trudne chwile, za monotonną codzienność, ale i za wszelkie wycieczki, imprezy, za dobre słowo i pomoc, za wskazówki, które przydadzą się w życiu. Słowa wdzięczności skierowali również pod adresem rodziców, którzy niezwykle wzruszeni obserwowali zakończenie pewnego etapu życia swoich dzieci. Mądre słowa skierowała do swych wychowanków p. Jadwiga Słota, która w swym przemówieniu życzyła mądrych wyborów, dążenia do celu i trwania przy swych poglądach, nawet jeżeli będą one niepopularne. Każdy uczeń klasy 8 otrzymał pamiątkowy medal z napisem „Sapere Aude”, czyli „Miej odwagę być mądrym”. Ta sentencja niech będzie najlepszym drogowskazem. Swych kolegów pożegnali również uczniowie klasy 7, którzy gratulowali i dziękowali za pomoc i wsparcie. Życzyli, by każda nowa przyjaźń okazała się szczera i wierna, zaś nowi nauczyciele wyrozumiali i sprawiedliwi. Na zakończenie przytoczyli słowa Gabriela Margueza: "Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło".

Czytaj więcej...

Dnia 3 czerwca 2019r. uczniowie 8 klasy - Julia Dziedzic, Kinga Śnieżek, Monika Prach, Gabriela Kuźnar i Kacper Kasprzyk zorganizowali pokaz pierwszej pomocy dla klas 1-3. Koordynatorem tej akcji była P. Małgorzata Śnieżek. Uczniowie przedstawili jak poprawnie wykonać resuscytacje, pozycję boczną oraz jak zabandażować złamane/uszkodzone kończyny . Dzieci bardzo chętnie brały udział w pokazie. Wszystko przebiegło w miłej atmosferze.                

               Pani Małgorzata Śnieżek

W związku ze zmianą dnia zakończenia roku szkolnego dyrektor szkoły ogłasza dodatkowe dwa dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, tj.:

17 i 18 czerwca 2019r.

 

W dniach tych zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów według potrzeb, o czym uczniowie i rodzice zostaną poinformowani.

 

Podstawa prawna: § 5. pkt. 2 ust. 3 Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318).

W dniu 29.05.2019r. uczniowie klas 0, I, II, III biorący udział w projekcie „Razem odkrywajmy świat programowania” realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uczestniczyli w zajęciach programowania, które odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach.

 20190529 123505

Czytaj więcej...

31 maja 2019r. mocna grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w III Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową w Turzym Polu.

Spotkanie pasjonatów poezji odbywało się pod hasłem: „Poezja jest spowiedzią duszy, a nie wytworem ludzkiej myśli” Mikołaja Gogola. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania poezją oraz ukazanie piękna języka ojczystego.

Nasi uczniowie w składzie: Nadia Grzesik (kl.1), Anna Wojtal (kl.2), Amelia Orłowska (kl.2), Patrycja Bąk (kl.4), Oliwia Brodzicka (kl.6), Gabriela Stanisławczyk (kl.6), Kinga Adamczak (kl.7), Stanisław Haduch (kl.7), Karolina Smoleń (kl.8) pięknie zaprezentowali się w swoich utworach.

DSC 0573

Czytaj więcej...

Mama, Mamusia – te słowa stanowią najpiękniejszy wyraz miłości. To Ona, oddana bezgranicznie swojemu dziecku, jest najcudowniejszą i najpotrzebniejszą osobą na świecie. Bez niej nie wyobrażamy sobie życia, bez jej rad, dotyku, spojrzenia i uczucia, którym nas obdarza. To właśnie Ona przez cały czas wspiera swe dziecko w dążeniu do upragnionego celu i dlatego powinniśmy ją kochać i szanować.

IMG 20190524 182901

Czytaj więcej...