10 lutego 2014

Otrzymaliśmy przesyłkę z nowymi strojami Smile. Wkrótce zdjęcia.

5 lutego 2014

Odbyło się walne zebranie członków UKS-u, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności klubu za okres sprawozdawczy, zostali przyjęci nowi członkowie: Maciej Bek, Agnieszka Bek Sławomir Michalski, Katarzyna Brodzicka oraz nastąpiły zmiany w Zarządzie: sekretarzem został Sławomir Michalski.

10 grudnia 2013

Udało się! Firma "MAJSTER" dofinansuje man stroje!Laughing Dzisiaj zostały zamówione w firmie "Mayor" z Jasła.

 

21 października 2013

Chcemy nawiązać współpracę z firmą "MAJSTER" i zakupić stroje sportowe dla członków naszego UKSu, czyli dla naszych uczniów, którzy reprezentują naszą szkołę w różnych zawodach.

27 lutego 2013

Nasz UKS otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego rozpowszechniania i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży naszej gminy w kwocie 800 zł. Można o tym przeczytać na oficjalnej stronie Gminy Brzozów (adres:http://www.brzozow.pl/images/doc/dokumenty2013/klubykomisja2013.pdf )

20 grudnia 2012

Do szkoły zostały zakupione piłki za środki UKSu pozyskane z Urzędu Gminy w Brzozowie

20 kwietnia 2012

Nasz UKS otrzymał dofinansowanie w ramach   konkursu dotyczącego rozpowszechniania i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży naszej gminy w kwocie 700 zł. Można o tym przeczytać na oficjalnej stronie Gminy Brzozów

20 grudnia 2011

Do szkoły został zakupiony sprzęt do unihokeja za środki UKSu pozyskane z Urzędu Gminy w Brzozowie.

21 kwietnia 2011

Nasz UKS otrzymał dofinansowanie w ramach   konkursu dotyczącego rozpowszechniania i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży naszej gminy w kwocie 1100 zł. Można o tym przeczytać na oficjalnej stronie Gminy Brzozów (adres: http://brzozow.pl/images/doc/xxx1.pdf). Kwotę tę przeznaczymy na zakup zestawu do gry w unihokej.

 

22 grudnia 2010

Do Szkoły Podstawowej w Zmiennicy został dostarczony stół do tenisa stołowego zakupiony ze środków UKSu pozyskanych z Urzędu Gminy w Brzozowie.

 

18 marca 2010

Prezes UKS Damian Kierek złożył w Urzędzie Gminy w Brzozowie zgłoszenie do konkursu dotyczącego rozpowszechniania i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.

 

7 stycznia 2010

Odbyło się I Walne Zebranie członków UKS, na którym wybrano Zarząd Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej.