Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Płomyk" w Zmiennicy:

Damian Kierek - Prezes Zarządu

Gabriel Konieczny - Wiceprezes, Skarbnik

Sławomir Michalski - Sekretarz (od 5.02.2014)

 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Ptak - Przewodnicząca

Krzysztof Kosztyła - Członek

Piotr Chrobak - Członek

 

Byli członkowie władz klubu:

Iwona Adamczak - sekretarz (od powstania do 5.02.2014)